ZABIEGOWY

Pobieranie materiałów do badań laboratoryjnych we wtorki i czwartki od 8.00 – 12.00

ZABIEGI GINEKOLOGICZNE:

NIETRZYMANIE MOCZU:
wspólnie z przeszkoloną położną omówienie zachowań sprzyjających nasileniu nietrzymania moczu oraz obniżenia się i wypadania narządu rodnego. Instruktarz i zakres ćwiczeń obejmujących mięśnie miednicy małej. Przedstawienie sposobów fizjoterapeutycznego wspomagania  omawianego problemu. Wspomaganie problemu nietrzymania moczu oraz obniżenia i wypadania  pochwy lub macicy przez zastosowanie odpowiedniego pessara.